vietnamese english
Hôm nay:

ảnh vui hài hước

ảnh vui hài hước
cùng giải trí sau những giờ học mệt mỏi với chùm ảnh vui hài hước ! 

sữa về


Chịu không có bình luận

Là sao đây  ? 

Bưởi ... 20 Roi đây mà !

Đoàn Kết là sức mạnh dân tộc

Chịu em gái này! 

Phong cách gì đây ? 

Chịu Anh Long Vũ

Ngáo Đá mà ! 


2 bình luận | Viết bình luận

videotube
Thứ Tư, tháng 3 20, 2013
Bá văn đạo :))
Nặc danh
Thứ Tư, tháng 3 20, 2013
:)) chịu Long vũ , giờ làm gì còn ai kêu vậy nữa ! (hứ hứ ... mới đúng)
  • '