vietnamese english
Hôm nay:

ĐH Kinh tế Quốc dân tuyến sinh Cao học năm 2013
Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013.

Một số mốc thời gian cần lưu ý:
1. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: 

NhómThời gian đăng ký họcThời gian học và thi
7, 12 và 15 mônTừ 22/11/2012 – 05/12/2012Từ 10/12/2012 – 31/03/2013
3 môn chuyên ngànhTừ 22/11/2012 – 21/12/2012Thông báo trên website

-   Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học.
-  Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Kinh tế quốc dân. Địa điểm học:  sẽ thông báo cụ thể trên website Viện ĐTSĐH
2. Đăng ký ôn tập
 Các môn tổ chức lớp ôn tập bao gồm: 
o       Toán kinh tế 
o       Kinh tế học 
o       Triết học
o       Lịch sử các học thuyết kinh tế
o       Tiếng Anh 
-         Thời gian đăng ký ôn tập (điều chỉnh lại): từ ngày  26/11/2012 (Lịch học cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện ĐTSĐH)
-          Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học - trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 3. Phát hành hồ sơ tuyển sinh 
-          Thời gian phát hành:   từ ngày  15/12/2012 đến ngày 8/2/2013
-          Thời hạn nộp hồ sơ:    từ ngày 01/03/2013 đến ngày 15/03/2013

4. Giới thiệu thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ:
Thời gian:        18h00, thứ sáu, ngày 11/01/2013
Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013
Địa điểm:         Hội trường A (Nhà văn hóa) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguồn tin: ĐH Kinh tế Quốc dân

Xem thêm tuyển sinh tại chức kinh tế quốc dân 2014

  • '