vietnamese english
Hôm nay:

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng hai khóa 13 - Năm 2013 - Học viện tài chính

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng hai khóa 13 - Năm 2013
Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Đại học văn bằng 2 khoá 13 - Năm 2013 với những nội dung như sau:
1. Chỉ tiêu, ngành và loại hình đào tạo
        - Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 550 (gồm loại hình đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học)
        - Ngành Kế toán: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
        - Loại hình đào tạo: Chính quy và Vừa làm vừa học
2. Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp
2.1. Đối với diện đào tạo 3 năm
Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp:
        - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngoài nhóm ngành kinh tế 
       - Diện miễn thi tuyển: (Áp dụng đối với thí sinh đăng ký loại hình đào tạo Vừa làm vừa học). Cụ thể: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy thi tuyển đầu vào khối A thuộc nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và đăng ký học loại hình đào tạo Vừa làm vừa học.
       - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy cho những thí  sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy đã dự thi và trúng tuyển, học trong giờ hành chính.
        - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo Vừa làm vừa học cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học đã dự thi và trúng tuyển (hoặc được xét tuyển), học ngoài giờ hành chính.
2.2. Đối với diện đào tạo 1,5 năm: Chỉ áp dụng với những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc 4 ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý.
 Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp
        - Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành nêu trên. 
       - Diện miễn thi tuyển: (Áp dụng đối với thí sinh đăng ký loại hình đào tạo Vừa làm vừa học). Cụ thể: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy thi tuyển đầu vào khối A thuộc các ngành nêu trên và đăng ký học loại hình đào tạo Vừa làm vừa học.
       - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy (thi tuyển đầu vào khối A) thuộc các ngành nêu trên đã dự thi và trúng tuyển, học trong giờ hành chính.
        - Đào tạo và cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo Vừa làm vừa học cho những thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành nêu trên đã dự thi và trúng tuyển (hoặc được xét tuyển), học ngoài giờ hành chính.
3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ ngày 25/02/2013 đến 15/03/2013 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), tại phòng 317 (tầng 3) - Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
4. Thời gian ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 học viện tài chính 2014
Từ ngày 25/03/2013.
5. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Ngày 25 & 26 tháng 5 năm 2013 tại Học viện Tài chính
6. Môn thi: (Áp dụng đối với diện đào tạo 3 năm và 1,5 năm)
        - Những Nguyên lý cơ bản của  CN Mác - Lênin (Phần 2);
        - Toán học (Chương trình trung học phổ thông)
7. Nhập học và khai giảng: Dự kiến tháng 7/2013.
        Ghi chú: Nếu số lượng hồ sơ đăng ký diện đào tạo 1,5 năm không đủ mở lớp,  Học viện sẽ thông báo phương án xử lý trên website www.hvtc.edu.vn của Học viện từ ngày 17/3/2013.

Mọi chi tiết liên hệ: Ban Quản lý đào tạo, HVTC - Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

ĐT: (043) 8. 362.161.

Hoặc Website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.aof.edu.vn/daotao
 

Nguồn tin: http://www.hvtc.edu.vn

  • '