vietnamese english
Hôm nay:

Danh sách Các trường liên thông từ TC, CĐ nghề lên Cao đẳng, Đại học

Các trường liên thông từ TC, CĐ nghề lên Cao đẳng, Đại học

Danh sách các trường được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH (tính đến tháng 5/2013): 20 trường
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 8 ngành:
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ điều kiển tự động hóa
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Kế toán
- Công nghệ may.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 7 ngành
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ điều khiển tự động hóa
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Kế toán.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 5 ngành
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ thuật truyền thông.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 6 ngành
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ may
- Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông

Trường Đại học Lao động xã hội:
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 1 ngành:
- Kế toán
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 5 ngành:
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 2 ngành:
- Tài chính ngân hàng
- Kế toán

Trường Đại học Sao Đỏ
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 6 ngành:
- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật ôtô
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ thông tin
- Kế toán.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
TC nghề liên thông lên CĐ và CĐ nghề liên thông lên ĐH: 2 ngành:
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ thực phẩm

Trường CĐ Thương mại và Du lịch Thái Nguyên
TC Nghề liên thông lên CĐ: 2 ngành
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Trà Vinh
TC Nghề liên thông lên CĐ: 9 ngành
- Thương mại điện tử
- Kiểm tra và phân tích hóa chất
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Thú y
- Điện tầu thủy
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
- Sửa chữa máy tầu thủy
- Bảo trì cơ điện

Trường Cao đẳng Viễn Đông
TC nghề liên thông lên CĐ: 3 ngành
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Tin học ứng dụng.

Trường Đai học Duy Tân
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 3 ngành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kỹ thuật phần mềm
Kế toán

Trường Đại học Hàng Hải
CĐ Nghề liên thông lên ĐH: 4 ngành
- Khoa học hàng hải
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Kinh tế vận tải
- Quản trị kinh doanh.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
TC Nghề liên thông lên CĐ: 1 ngành:
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Trường Đại học Hải Phòng
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 3 ngành
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Kinh tế.

Trường Đại học Hoa Sen
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 7 ngành
- Truyền thông và mạng máy tính
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính ngân hàng
- Kế toán
- Quản trị khách sạn
- Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Hồng Bàng
TC nghề liên thông lên ĐH: 3 ngành
- Quản trị kinh doanh (với hai chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng và quản trị lữ hành – hướng dẫn du lịch)
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật điện – điện tử

CĐ nghề liên thông lên ĐH: 5 ngành
- Quản trị kinh doanh (với hai chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng và quản trị lữ hành – hướng dẫn du lịch)
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật điện – điện tử
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 23 ngành
- Công nghệ thông tin
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật dược
- Điện tử doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị lữ hành
- Phiên dịch tiếng Anh thương mại
- Hướng dẫn du lịch
- Chế biến thực phẩm
- Kỹ thuật xây dựng
- Điện tử dân dụng
- Thư ký
- May thời trang
- Công nghệ ôtô
- Công tác xã hội
- Tài chính doanh nghiệp
- Bảo vệ môi trường đô thị
- Quản trị nhà hàng
- Quản trị khách sạn
- Công nghệ sinh học
- Thiết kế thời trang

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM
CĐ nghề liên thông lên ĐH: 4 ngành
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
- Công nghệ thực phẩm
- Kế toán

 (Các trường mới sẽ tiếp tục được cập nhật khi Bộ GDĐT cho phép)
Xem thêm tại: liên thông 2014

  • '