vietnamese english
Hôm nay:

ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh Cao học năm 2014

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014, bao gồm:
1. Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2014 (khóa 35)
2. Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 (khóa 23): Chi tiết xem tại file đính kèm.
 Một số thông tin cần nhớ:
1. Thời gian phát hành hồ sơ:  15/11/2013 - 28/02/2014
     Thời gian nhận hồ sơ:    03/03/2014 - 14/03/2014
2. Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh cao học 2014:   18h00, thứ sáu, ngày 13/12/2013
Nội dung:  Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh cao học năm 2014
Địa điểm:  Nhà văn hóa - ĐHKTQD
3. Thời gian đăng ký học BSKT:

Nhóm
Thời gian đăng ký học
Thời gian học và thi
7, 12 và 15 môn
Từ 28/10/2013 – 14/11/2013
Từ 18/11/2013 – 31/03/2014
3 môn chuyên ngành
Từ 28/10/2013 –31/12/2013
Thông báo trên website
Lệ phí:  400.000đ/môn
Ghi chú:  - Đề nghị thí sinh mang theo bằng và bảng điểm đại học (photo) khi đến đăng ký học BSKT để nhận tư vấn về số môn phải học.
Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học.
4. Đăng ký ôn tập
Viện ĐTSĐH tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh các môn thi: Toán Kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Lịch sử HTKT, Triết học
Thời gian đăng ký:     từ 28/10/2013
Địa điểm đăng ký:   Viện ĐT Sau đại học
5. Thời gian thi tuyển sinh:   tuần đầu tháng 05/2014.
Ghi chú:  - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học ở NƯỚC NGOÀI cấp, đề nghị tiến hành ngay thủ tục thẩm định văn bằng tại Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và đào tạo trước khi nộp hồ sơ.
 - Viện ĐTSĐH gửi kèm đề cương ôn tập môn Toán KT, KT học, Triết học, Lịch sử HTKT, Anh văn đề thí sinh nghiên cứu và ôn tập.
Trân trọng thông báo.

File đính kèm:

Nguồn: http://gsneu.edu.vn/

  • '