vietnamese english
Hôm nay:

THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỢT 23,24/08/2014

THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỢT 23,24/08/2014PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

-----> Thông báo tất cả các bạn đã đăng ký dự thi kỳ thi Liên thông CĐ lên Đại học Kinh tế quốc dân ngành kế toán và tài chính ngân hàng và Tại chức ngày 23,24/08/2014

- Các bạn đến phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo : Phòng 105 Trường Bồi Dưỡng Cán bộ - Liên Minh hợp tác xã Việt Nam để nhận thẻ dự thi
- Thời gian nhận giấy báo: Từ 21/08 đến 22/08/2014
- Thời gian thi tuyển: 23.24/08/2014
- Liên hệ nhận giấy báo: 04.6680.5663 - 0989.452.462

---->>>THÔNG BÁO TUYỂN SINH: http://www.tuyensinh365.org/2012/04/lien-thong-kinh-te-quoc-dan-2012.html

  • '