vietnamese english
Hôm nay:

Liên thông Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị năm 2014

- Trường Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu nghị, tên tiếng Anh là University of Tehnology and Management (gọi tắt là UTM), đã được chính thức thành lập tại quyết định 1702/QĐ -TTg của Thủ Tướng Chính phủ, ban hành ngày 21/12/2007.
- Thông tin Tuyển sinh liên thông Đại học Công nghệ và quản lý hữu nghị hệ chính quy như sau


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 20141/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
-          Kế toán – Kiểm toán
-          Tài chính ngân hàng
-          Quản trị kinh doanh
-          Công nghệ thông tin

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

2.1/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:

- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH…

2.2/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:

- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay
- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, bằng nghề…đều được thi luôn và phải học chuyển đổi sang Chính Quy
- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành và trái ngành phải đăng ký sớm để cơ sở sắp xếp lớp học chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành thi tuyển

3/ HÌNH THỨC TUYỂN SINH:
3.1/ ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
- Phương án 1: Nộp hồ sơ dự thi Đại học theo mẫu của BGD
- Phương án 2: Xét tuyển điểm thi Đại học hoặc Kết quả học tập PTTH ( Cấp 3 ) vào các chương trình đào tạo Đại học hiện có của Nhà trường
3.2/ ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
- Phương án 1: Nộp hồ sơ dự thi Liên thông Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị năm 2014 theo mẫu mua tại Phòng tuyển sinh
- Phương án 2: Xét tuyển điểm thi liên thông Đại học hoặc Kết quả học tập PTTH, BTVH ( Cấp 3 ) vào các chương trình đào tạo Đại học hiện có của Nhà trường

4/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
4.1/ ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 4 NĂM
4.2/ ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 1,5 NĂM & 2,5 NĂM
Tốt nghiệp thí sinh được cấp bằng Đại học Chính Quy, bằng do Trường Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị cấp

5/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 
Để tạo điều kiện cho các thí sinh có nhu cầu theo học liên thông nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:
- Nhận hồ sơ và nhập học : 02/2014 - đến 30/12/2014

6/ ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Địa chỉ: Phòng 105 - Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ - Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội (Trong Trụ sở Liên Minh hợp tác xã Việt Nam - Gần tòa nhà KeangNam)
Mobile: 0989.452.462 - 0972.888.035 (Lưu ý liên hệ trước khi đến, tránh nộp nhầm địa chỉ) 
Mail: tuyensinhdaotao.edu@gmail.com

  • '