vietnamese english
Hôm nay:

Tổng hợp điểm thi Đại học liên thông tháng 12 năm 2014 ( Đại học Điện Lực)

Download Danh sách điểm
Điểm trúng tuyển: 15,00 điểm (các ngành)
Nhận Giấy báo trúng tuyển: 23/01/2015 (nhập học theo giấy báo)
Dự kiến thời gian học: tháng 3 năm 2015

  • '