vietnamese english
Hôm nay:

Trường Cao đẳng Asean tuyển sinh liên thông ngành dược năm 2015

Trường Cao đẳng Asean tuyển sinh liên thông ngành dược hệ chính quy năm 2015 cụ thể như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN THÔNG BÁO TUYỂN SINH
(Hệ liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng )
truong-cao-dang-asean-tuyen-sinh-lien-thong


Căn cứ quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm 2014 Trường Cao đẳng ASEAN tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy trình độ trung cấp lên Cao đẳng vào tháng 08/2014 (tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc) như sau:

I. Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Kỹ thuật dược hệ chính quy:
- Chỉ tiêu: 200 học viên
- Đối tượng tuyển sinh: Học viên tốt nghiệp Trung nghề, TCCN các ngành có nguyện vọng học liên thông lên cao đẳng kỹ thuật Dược hệ chính quy.
- Phương thức tuyển sinh: Xét hồ sơ (không thi tuyển)
- Thời gian đào tạo:
+ 15 tháng đối với người có bằng TCCN Dược hoặc TCKT Dược
+ 18 tháng đối với người có bằng TCCN hoặc TC nghề khác
II. Hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đăng kí thi Liên thông Cao đẳng ngành dược năm 2015 theo mẫu của trường
- Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐ, ĐH (hoặc chứng nhận tốt nghiệp); Bằng, bảng điểm tốt nghiệp Dược tá
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ.
- Thời gian học: học ngoài giờ hành chính
III. Thời gian nhận hồ sơ và bằng:
- Nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 01/02/2015
- Bằng: Chính quy
IV. Địa điểm nhận hồ sơ
- VP tuyển sinh và hợp tác đào tạo: Phòng 105 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ (Liêm Minh Hợp Tác Xã Việt Nam), Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
- ĐT: 0972.977.257 - 0972.888.035
- Email: tuyensinhdaotao.edu@gmail.com

  • '