vietnamese english
Hôm nay:

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Ngành luật năm 2016

Liên thông Trung Cấp lên Đại học Ngành luật năm 2016. Trường Đại học KInh doanh công nghệ là trường Đại học đầu tiên ở Hà Nội tuyển sinh liên thông ngành luật từ Trung cấp lên Đại học, Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như nhu cầu của xã hội lên nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên dược học ngoài giờ hành chính mà vẫn cấp bằng chính quy. Thông tin tuyển sinh  Liên thông ngành Luật cụ thể như sau: 
lien-thong-dai-hoc-nganh-luat


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016


Tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học năm 2016

1. Ngành: 
- Luật kinh tế
- Quản lý nhà nước

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp đúng khối ngành hoặc không đúng khối ngành đều được dự thi Liên thông lên Đại học Ngành luật năm 2016

3. Điều kiện dự thi Liên thông Ngành Quản lý nhà nước
- Học sinh tốt nghiệp đủ 36 tháng dự thi được cấp bằng chính quy
- Học sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng được cấp bằng vùa học vừa làm.

4. Thời gian bán và nhận hồ sơ: 
- Nhận hồ sơ: bắt đầu từ 01/01/2016
- Thời gian ôn thi: 01/2016
- Thời gian thi tuyển: 02/2016

5. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính

6. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:
Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo: Phòng 105 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ (Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam), Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0972.977.257 - 0902.22.99.25
Email: tuyensinhdaotao.edu@gmail.com

  • '