vietnamese english
Hôm nay:

Đào tạo Chứng chỉ B1, B2 Châu Âu năm 2016

Đào tạo chứng chỉ B1, B2 Châu Âu .  Luyện thi Chứng chỉ B1, B2 Châu Âu năm 2016

Luyện thi Chứng chỉ B1, B2 Châu Âu năm 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
THI CẤP CHỨNG CHỈ  B1,  CHỨNG CHỈ B2, C1 KHUNG THAM CHIẾU CHUẨN CHÂU ÂU
       Căn cứ công văn số 18 /CV-TTS ngày 15/07/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc đồng ý phối hợp với trường Trung cấp Đa Ngành Hà Nội trong việc tuyển sinh, tổ chức các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và thi cấp  chứng chỉ B1, B2 theo dạng thức khung tham chiếu chung châu Âu năm 2014
      Trường Trung cấp Đa Ngành Hà Nội thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Anh để tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ B1, B2 theo dạng thức Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), cụ thể như sau

1. Đối tượng tham gia:
A .Hiện tại BGD đã và đang có đề án 2010 yêu cầu tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Anh văn các cấp I, II, III từ nay đến 2020 phải có chứng chỉ B1chứng chỉ B2chứng chỉ C1. Cụ thể:
-      Đối với Giáo viên cấp I: Chứng chỉ B1, B2
-      Đối với Giáo viên cấp II: Chứng chỉ  B2
-      Đối với Giáo viên cấp III: Chứng chỉ C1
B .Đối với đối tượng đang theo học các lớp Cao học (thạc sỹ và tiến sỹ) thi cấp chứng chỉ B1,chứng chỉ B2 chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra cụ thể:
-       Chuẩn đầu vào của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1
-       Chuẩn đầu ra của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1
-       Chuẩn đầu vào của Tiến sỹ là chứng chỉ  B1
-       Chuẩn đầu ra của Tiến sỹ  là chứng chỉ  B2
2.  Hồ sơ
Hồ sơ đăng ký dự thi: 3 ảnh 3cm x 4 cm. Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân, lệ phí ôn thi và dự thi
3.  Thời gian thi: 
      – Lịch thi 01/2016
Ngoài ra nhà Trường tổ chức liên tục hàng tháng.
4.  Địa điểm thi: Tại Hà Nội
5. Đào Tạo và cấp chứng chỉ: Đại học Thái Nguyên
6. THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
Trường Trung cấp Đa Ngành Hà Nội :
 - Phòng 105, Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ (Trong trụ sở Liên Minh hợp tác xã Việt Nam) – Đường Dương Đình Nghệ- Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
- Điện thoại: 0902.22.99.25 – 0989.452.462

* Tỷ Lệ đỗ của các lớp thi thường đạt kết quả cao.  • '