vietnamese english
Hôm nay:

Tuyển sinh Cao học Ngành quản trị kinh doanh năm 2015

TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2015


Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015, trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ chyên ngành Quản trị kinh doanh khóa I (2015-2017)


THÔNG BÁO
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA I (2015-1017)
Tuyển sinh Cao học Ngành quản trị kinh doanh năm 2015
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015, trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ chyên ngành Quản trị kinh doanh khóa I (2015-2017) cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Mã số 60.34.01.02; chỉ tiêu dự kiến: 60

2. Hình thức thời gian đào tạo
Hình thức đào tạo chính quy
Thời gian đào tạo 1,5 – 2,0 năm

3. Hình thức và môn thi tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh : Thi tuyển
Các môn thi tuyển sinh: Quản trị học, Nguyên lý kinh doanh, Anh văn.
Việc miễn thi Anh văn đầu vào được áp dụng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

4. Điều kiện dự thi
Đã tốt nghiệp đại hộc ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác tại các trường Đại học trong và ngoài nước được Bộ GD&ĐT công nhận.
Học viên đạt kết quả kết quả tốt nghiệp Đại học loại khá và giỏi chuyên ngành Quản trị kinh doanh được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
Học viên tốt nghiệp Đại học các ngành khác phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức ngành Quản trị kinh doanh trước thời điểm trường phát giấy báo thi.
Có lí lịch rõ ràng.
Có đủ sức khẻo học tập
Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.
Các chính sách ưu tiên (nếu có) cho thí sinh được áp dụng theo đúng quy định của bộ GD&ĐT.

5. Kế hoạch tuyển sinh
Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 13/08/2015
Học bổ sung kiến thức: Bắt đầu từ 01/09/2015
Ôn thi tuyển sinh: Tháng 10/2015
Thời gian và địa điểm thi: Tháng 11/2015

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trường Đại Học Thành Đông 
Địa chỉ: Phòng 105 - Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ - Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội (Trong Trụ sở Liên Minh hợp tác xã Việt Nam - Gần tòa nhà KeangNam)
Hotline: 0972.977.257 - 0902.22.99.25  -  0989.452.462 (Lưu ý liên hệ trước khi đến, tránh nộp nhầm địa chỉ) 
Điện thoại: 04.6680.5663
Thông tin chi tiết xem tại: http://www.daotaodaihoc.com

  • '